Vad är en varumärkesstrategi?

Varumärkesstrategin kan ses som en handlingsplan för att realisera ditt varumärke. I första hand handlar det om att definiera kärnan ”varför ni existerar” utan att prata om produkter och tjänster. Ett väldefinierat högre syfte kommer att vara attraktivt både för kunder och nya potentiella medarbetare och dessutom fungera affärsdrivande. Varumärkesstrategin inkluderar:

 • Varumärkesplattform

 • Varumärkesarktitektur 

 • Portföljstrategi (Brand portfolio management)

 • Varumärkesanalys och validering/utvärdering

 • Marknads-och konkurrensanalys


 
 

Varför en varumärkesstrategi? 

En väldefinierad och implementerad varumärkesstrategi fungerar som ett viktigt styrdokument som påverkar alla aspekter av ditt företag och är direkt kopplad till konsumentbehov och känslor. Det är varumärkesstrategin som lägger till grunden till varför kunder ska välja just ditt varumärke. 

 • Den fungerar som en affärsgenerator.

 • Du skapar en effektiv värdedriven företagskultur där människor arbetar mot samma mål.

 • Du särskiljer dig genom att inte bara erbjuda kunderna en produkt eller tjänst utan också det värde som är förknippat med dessa.  


Hur skapar vi en varumärkesstrategi?

Vi använder en modell baserad på de framgångsfaktorer som vi har identifierat hos världens mest framgångsrika varumärken. Vi jobbar alltid metodiskt enligt en trestegsmodell som vi kallar ”Observe, Think, Elevate”. Först observerar vi, sedan drar vi slutsatser och därefter utmanar vi det vi har kommit fram till och lyfter det till nya höjder.  

process-brand strategy.jpg

Kontakta oss...

 • Om du har en startup, och jobbar med syftesdriven affärsutveckling

 • Om en fusion eller ett förvärv har omdefinierat ditt varumärke

 • Om du planerar med marknadsintroduktioner och produktlanseringar (innan du börjar planera)

 • När du behöver ett vägledande policydokument

 • När du vill utveckla ditt varumärke

Thomas.jpg

Thomas Von Krusenstjerna

Brand Director | Senior Partner
+46 31 761 56 11
thomas@pdgm.se


 
English | Swedish