Vad är en kommunikationsstrategi?

Kommunikationsstrategin översätter affärsmålen till kommunikativa mål

Genom att definiera viktiga målgrupper, budskap och kanaler hjälper kommunikationsstrategin dig och din organisation att kommunicera effektivt och att säkerställer att viktiga organisationsmål uppfylls. 


Varför är kommunikationsstrategin viktig?

Goda affärsresultat bygger oftast på goda relationer. Och kommunikation är en viktig ingrediens i alla förhållanden. För att lyckas måste du förstå dina kunders beslutsprocess. Först då kan du skapa innehåll som gör att kunderna blir verkliga partners. 

 

Med en kommunikationsstrategi på plats kan du optimera din organisationsstruktur, dina processer och din planering. Då kan du på ett konsekvent sätt skapa:

  • Den rätta typen av innehåll

  • Till rätt publik

  • Vid rätt tillfälle

  • Genom de rätta kanalerna

 
 

Hur tar vi fram en kommunikationsstrategi?

Vi använder en modell baserad på de framgångsfaktorer som vi har identifierat hos världens mest framgångsrika varumärken. Vi jobbar alltid metodiskt enligt en trestegsmodell som vi kallar ”Observe, Think, Elevate”. Först observerar vi, sedan drar vi slutsatser och därefter utmanar vi det vi har kommit fram till och lyfter det till nya höjder.  

process-commmunication strategy.jpg

En kommunikationsstrategi kan vara aktuell när:

  • Dina kommunikationsmål inte är i linje med dina affärsmål

  • Dina kommunikationsmål inte uppfyller dina förväntningar

  • Försäljning och marknadsföring inte fungerar tillsammans

  • Du har en varumärkesstrategi på plats

  • Du har startat ett nytt företag eller en ny division

  • Det görs en omorganisation på ditt företag


Kontakt

Jonas_Ydkvist.jpg

Jonas Ydkvist

Strategy
+46 733 95 46 47
jonas.ydkvist@pdgm.se


 
English | Swedish