Är ditt företags visuella identitet i linje med de värden ni står för?

Vi är visuella varelser. Vi svarar snabbare emotionellt på vad vi ser än vad vi hör, känner, luktar eller smakar. Det är därför ditt varumärkes visuella identitet så viktig. Som ditt varumärkes ansikte utåt skapar din visuella identitet ett starkt känslomässigt band med dina kunder. Men hur vet du att designen är rätt? I korthet kan man säga att det är när den visuella identiteten på ett unikt och minnesvärt sätt uttrycker vad ditt varumärke står för – dess kärna.

Därför utgår vi alltid från ditt varumärkes personlighet och de värden ni står för när vi skapar en visuell identitet som är relevant över tid och som skiljer er från konkurrenterna.


 
 

När ska du uppdatera din visuella identitet?

Ett identitetsprojekt kan innehålla en ny eller uppdaterad visuell identitet med färger, typsnitt, logotyp och tonalitet i bilder och text. Det kan också vara ett koncept för en flagship store eller återförsäljarmiljö. Vi kan även applicera din visuella identitet på tryckta kontorsmaterial, annonser, broschyrer, webb, varumärkesfilmer, 3D-miljöer och digitala verktyg.


Hur skapar vi en visuell identitet?

Vi använder en modell baserad på de framgångsfaktorer som vi har identifierat hos världens mest framgångsrika varumärken. Vi jobbar alltid metodiskt enligt en trestegsmodell som vi kallar ”Observe, Think, Elevate”. Först observerar vi, sedan drar vi slutsatser och därefter utmanar vi det vi har kommit fram till och lyfter det till nya höjder.

process-design and brand expression.jpg

Kontakta oss när ...

  • Du vill att ditt företag eller startup ska ge intrycket av ett större företag

  • Du har nyligen uppdaterat din varumärkesplattform och behöver

  • Anpassa din visuella identitet till den (eller så har du ingen visuell identitet)

  • Ditt varumärkesuttryck behöver anpassas för digitala medier

  • En fusion eller förvärv har omdefinierat ditt varumärke

  • Nya varumärken har inkorporerats under ditt varumärke

  • Du vill skapa nya eller utvärdera befintliga visuella riktlinjer


Kontakt

CeciliaHellichius.jpg

Cecilia Hellichius

Design Director | Senior Partner
+46 31 761 56 13
cecilia@pdgm.se


 
English | Swedish