Vi är Paradigm, varumärkeskonsulter med ett tydligt uppdrag: Att ge ditt varumärke riktning - och lyfta det högre - så att du kan nå dina mest ambitiösa affärsmål. 


 

Våra erbjudanden

 

Varumärkesstrategi och design är fokus i vårt erbjudande. Våra erfarna strateger hjälper dig att definiera ditt varumärkes kärna och skapar en plan för hur du ska kunna positionera ditt varumärke i dina kunders medvetande. Vårt skickliga designteam hjälper dig sedan att väcka ditt varumärke till liv och hålla det relevant över tid.  

 
 

Varumärkesstrategi

Vi hjälper dig att definiera vad ditt varumärke står för, löftet det ger och personligheten det förmedlar för att du ska kunna positionera ditt varumärke i dina kunders medvetande. Läs mer ⟶

Design

Den visuella identiteten är ditt varumärkes ansikte utåt – ett visuellt uttryck för dina värderingar. Med rätt design kan du effektivt kommunicera dessa värden och hålla ditt varumärke relevant över tid. Läs mer ⟶

Namnstrategi

Företags-, produkt- och servicenamn är alla vägvisare till ditt varumärke. För att säkerställa att de strategier vi tar fram får långsiktiga effekter sätter vi oss in i ditt varumärke, dina produkter och de marknader du är aktiv på. Läs mer ⟶

Kommunikationsstrategi

Försök inte att säga allt. Då vi ständigt utsätts för informationsöverflöd är riktad kommunikation nyckeln för att ditt varumärke ska uppfattas som relevant. Läs mer ⟶

Implementering

När strategin väl är på plats ser vi till att den får genomslag i alla kanaler. Vi ser också till att alla på ditt företag har samma syn på varumärket och vad ni vill åstadkomma. Läs mer ⟶

 
 
 
 
 
English | Swedish