Vad är en namnstrategi?

Namnstrategi handlar om att ge en viss produkt, tjänst eller organisation en skriftlig eller verbal identitet.

Det kan också gälla för en viss kategori eller en fristående del av ditt företag. Ett namn kan vara enkelt, abstrakt, bokstavligt eller påhittat beroende på ditt företags strategi och hur mycket ni vill höras och synas.


 
 

Varför behöver du en namnstrategi?

Bra namn kan:

 • Bygga brand equity

 • Bygga förtroende och förhållanden med kunder och andra viktiga stakeholders

 • Skapa en tydligare position för ditt varumärke

 • Öka medvetenheten om ditt varumärke

 • Underlätta brand extension

 • Vara affärsdrivande


När kan det vara aktuellt med en namnstrategi?

När du ska:

Lansera nya produkter eller tjänster

Namn är produktmarknadsföring. De namn vi väljer ska reflektera vad som är unikt med erbjudandet och vad kunderna borde förvänta sig av ditt varumärke.

Starta ett nytt företag eller en ny division

Företagsnamn måste vara hållbara. Det innebär att de måste kunna spänna över kulturella gränser, fungera även om din affärsstrategi ändras och vara i linje med din företagsvision. 

Byta namn på ett företag, en produkt eller en tjänst

Oavsett om det är ett företag, en produkt eller en tjänst som behöver byta namn riskerar det att skapa oordning - både internt och externt - och anledningarna att byta namn varierar. Men ett namnbyte är ofta precis det som behövs för att ge nytt liv åt ett företag, en produkt eller en tjänst. 

Sammanslagningar, förvärv och avknoppningar

Vid sammanslagningar, förvärv och avknoppningar är det mycket som ska stämma och det riskerar att bli rörigt. En namnstrategi kan då hjälpa till att skapa klarhet. Bra namnstrategier börjar nämligen alltid med fördjupad analys och due diligence.


Hur skapar vi en namnsstrategi?

Vi använder en modell baserad på de framgångsfaktorer som vi har identifierat hos världens mest framgångsrika varumärken. Vi jobbar alltid metodiskt enligt en trestegsmodell som vi kallar ”Observe, Think, Elevate”. Först observerar vi, sedan drar vi slutsatser och därefter utmanar vi det vi har kommit fram till och lyfter det till nya höjder. 

process-naming.jpg

När ska du kontakta oss? 

Namngivning kan vara svårt, men vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss när ...

 • Du behöver namnge nya produkter eller tjänster

 • Din nuvarande namnstrategi är inte är i linje med vad kunderna efterfrågar

 • Din nuvarande namnstrategi inte är up-to-date med dagens sätt att kommunicera

 • Du behöver förenkla eller förtydliga din portfölj av produkter och tjänster

 • Du har startat ett nytt företag eller en division som behöver ett namn

 • En sammanslagning eller ett förvärv har omdefinierat ditt varumärke eller erbjudande

Peter_Lindestrom.jog

Peter Lindeström

Strategy
070-257 88 47
peter@pdgm.se


 
English | Swedish